5 سرنشین خودروی پژو در شعله‌های آتش سوختند 
پاوه پرس
5 سرنشین خودروی پژو در شعله‌های آتش سوختند


عکس و فیلم