40 سال طول می‌کشد تا بلوط بتواند میوه بدهد
40 سال طول می‌کشد تا بلوط بتواند میوه بدهد

عکس و فیلم

آمار
  • 1,088
  • 6,568
  • 74,930
  • 487,224
  • 4,859,936
  • 9,906,098