40 سال طول می‌کشد تا بلوط بتواند میوه بدهد
40 سال طول می‌کشد تا بلوط بتواند میوه بدهد

عکس و فیلم

آمار
  • 7,722
  • 10,300
  • 89,686
  • 422,950
  • 4,654,206
  • 11,226,744