40 سال طول می‌کشد تا بلوط بتواند میوه بدهد
40 سال طول می‌کشد تا بلوط بتواند میوه بدهد

عکس و فیلم

آمار
  • 7,054
  • 15,706
  • 120,240
  • 376,232
  • 4,483,226
  • 11,873,476