40 سال طول می‌کشد تا بلوط بتواند میوه بدهد
40 سال طول می‌کشد تا بلوط بتواند میوه بدهد

عکس و فیلم

آمار
  • 5,046
  • 8,272
  • 70,738
  • 304,424
  • 4,598,590
  • 10,326,024