4کشته و زخمی در جاده دالانی
4کشته و زخمی در جاده دالانی

عکس و فیلم