4کشته و زخمی در جاده دالانی 
پاوه پرس
4کشته و زخمی در جاده دالانی


عکس و فیلم