پیکر آهنگساز پیشکسوت کرد (حسین یوسف زمانی) تشییع شد 
پاوه پرس
پیکر آهنگساز پیشکسوت کرد (حسین یوسف زمانی) تشییع شد


صفحه اول روزنامه های صبح کشور