پیامبر اکرم(ص) به دست پینه‌بسته آنان بوسه زد 
پاوه پرس
پیامبر اکرم(ص) به دست پینه‌بسته آنان بوسه زد


صفحه اول روزنامه های صبح کشور