“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است 
پاوه پرس
“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است


صفحه اول روزنامه های صبح کشور