جلال صفری 
پاوه پرس
جلال صفری


صفحه اول روزنامه های صبح کشور