تیم کشتی شهرداری پاوه در بین نام آوران کشتی ایران، نایب قهرمان شد. 
پاوه پرس
تیم کشتی شهرداری پاوه در بین نام آوران کشتی ایران، نایب قهرمان شد.


صفحه اول روزنامه های صبح کشور