تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت. 
پاوه پرس
تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.


صفحه اول روزنامه های صبح کشور