تصادف کامیون و شکسته شدن تیر برق فشار قوی در جاده هتل ارم 
پاوه پرس
تصادف کامیون و شکسته شدن تیر برق فشار قوی در جاده هتل ارم


صفحه اول روزنامه های صبح کشور