به خاک سپاری پیکر مرتضی پاشایی 
پاوه پرس
به خاک سپاری پیکر مرتضی پاشایی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور