بهترین عکس سال 92 
پاوه پرس
بهترین عکس سال 92


صفحه اول روزنامه های صبح کشور