باقی صفاری 
پاوه پرس
باقی صفاری


صفحه اول روزنامه های صبح کشور