بازدید استاندار از بازارچه شوشمی 
پاوه پرس
بازدید استاندار از بازارچه شوشمی


صفحه اول روزنامه های صبح کشور