«چشم روشني»
«چشم روشني»
  • «چشم روشنی»

    icon «چشم روشنی»

    خبرگزاری پاوه پرس، به طوری که در فرهنگها و لغتنامه ها آمده چشم روشنی کنایه از تهنیت و مبارک ...

ads

عکس و فیلم

آمار
  • 4,250
  • 23,868
  • 200,000
  • 9,371,770