پیامبر اکرم(ص) به دست پینه‌بسته آنان بوسه زد 
پاوه پرس
پیامبر اکرم(ص) به دست پینه‌بسته آنان بوسه زد


عکس و فیلم