پرویز ایده پور رسماً به عنوان فرماندار پاوه معرفی گردید.
پرویز ایده پور رسماً به عنوان فرماندار پاوه معرفی گردید.

عکس و فیلم

آمار
  • 5,830
  • 11,966
  • 94,492
  • 386,486
  • 4,540,824
  • 11,931,074