پرویز ایده پور رسماً به عنوان فرماندار پاوه معرفی گردید.
پرویز ایده پور رسماً به عنوان فرماندار پاوه معرفی گردید.

عکس و فیلم

آمار
  • 4,138
  • 6,804
  • 96,368
  • 529,212
  • 4,870,913
  • 9,896,732