پرویز ایده پور رسماً به عنوان فرماندار پاوه معرفی گردید.
پرویز ایده پور رسماً به عنوان فرماندار پاوه معرفی گردید.

عکس و فیلم

آمار
  • 9,816
  • 13,596
  • 106,552
  • 372,090
  • 4,608,542
  • 10,427,530