پرویز ایده پور رسماً به عنوان فرماندار پاوه معرفی گردید.
پرویز ایده پور رسماً به عنوان فرماندار پاوه معرفی گردید.

عکس و فیلم

آمار
  • 2,252
  • 11,660
  • 80,986
  • 416,012
  • 4,639,425
  • 11,232,934