پروفسور انگلستانی 
پاوه پرس
پروفسور انگلستانی
  • پیشگویی راجع به آینده

    icon پیشگویی راجع به آینده

      به گزارش خبرگزاری پاوه پرس در سال ۱۹۲۵ ، یک پروفسور انگلستانی به نام A.M. Low پیشگویی های برای قرن ...عکس و فیلم