پرواز بادبادکها توسط دانش آموزان 
پاوه پرس
پرواز بادبادکها توسط دانش آموزان


عکس و فیلم