پایانی بر انتخاب شهردار پاوه: اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر در جهت انتخاب شهردار
پایانی بر انتخاب شهردار پاوه: اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر در جهت انتخاب شهردار

عکس و فیلم

آمار
  • 5,872
  • 10,156
  • 101,708
  • 561,640
  • 4,877,784
  • 9,882,400