پایانی بر انتخاب شهردار پاوه: اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر در جهت انتخاب شهردار
پایانی بر انتخاب شهردار پاوه: اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر در جهت انتخاب شهردار

عکس و فیلم

آمار
  • 10,392
  • 9,152
  • 80,156
  • 335,858
  • 4,587,016
  • 11,544,580