پایانی بر انتخاب شهردار پاوه: اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر در جهت انتخاب شهردار
پایانی بر انتخاب شهردار پاوه: اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر در جهت انتخاب شهردار

عکس و فیلم

آمار
  • 3,818
  • 17,564
  • 105,284
  • 389,708
  • 4,627,721
  • 10,684,106