پایانی بر انتخاب شهردار پاوه: اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر در جهت انتخاب شهردار
پایانی بر انتخاب شهردار پاوه: اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر در جهت انتخاب شهردار

عکس و فیلم

آمار
  • 6,064
  • 10,548
  • 46,740
  • 154,406
  • 4,634,301
  • 10,072,052