پاوه قهرمان مسابقات 8 جانبه تكواندوی یادواره شهدای استان و شهرستان شد 
پاوه پرس
پاوه قهرمان مسابقات 8 جانبه تكواندوی یادواره شهدای استان و شهرستان شد


عکس و فیلم