پاوه با توليد سالانه يك هزار و ۵۲۵ تن ماهي، رتبه دوم استان كرمانشاه را دارد
پاوه با توليد سالانه يك هزار و ۵۲۵ تن ماهي، رتبه دوم استان كرمانشاه را دارد

عکس و فیلم

آمار
  • 13,126
  • 18,964
  • 115,702
  • 415,200
  • 4,646,696
  • 10,778,426