پاوه با توليد سالانه يك هزار و ۵۲۵ تن ماهي، رتبه دوم استان كرمانشاه را دارد
پاوه با توليد سالانه يك هزار و ۵۲۵ تن ماهي، رتبه دوم استان كرمانشاه را دارد

عکس و فیلم

آمار
  • 8,366
  • 9,234
  • 96,018
  • 342,280
  • 4,583,157
  • 11,505,610