پاوه با توليد سالانه يك هزار و ۵۲۵ تن ماهي، رتبه دوم استان كرمانشاه را دارد
پاوه با توليد سالانه يك هزار و ۵۲۵ تن ماهي، رتبه دوم استان كرمانشاه را دارد

عکس و فیلم

آمار
  • 2,850
  • 9,262
  • 96,764
  • 544,988
  • 4,872,632
  • 9,888,640