پاوه با توليد سالانه يك هزار و ۵۲۵ تن ماهي، رتبه دوم استان كرمانشاه را دارد
پاوه با توليد سالانه يك هزار و ۵۲۵ تن ماهي، رتبه دوم استان كرمانشاه را دارد

عکس و فیلم

آمار
  • 1,256
  • 3,528
  • 26,034
  • 141,966
  • 4,639,893
  • 10,040,408