پاوه ، بیشترین میزان بارش سطح استان را در پاییز امسال داشته است
پاوه ، بیشترین میزان بارش سطح استان را در پاییز امسال داشته است

عکس و فیلم

آمار
  • 3,424
  • 15,164
  • 99,234
  • 345,954
  • 4,588,858
  • 11,483,012