پاوه ، بیشترین میزان بارش سطح استان را در پاییز امسال داشته است
پاوه ، بیشترین میزان بارش سطح استان را در پاییز امسال داشته است

عکس و فیلم

آمار
  • 6,070
  • 13,784
  • 101,512
  • 407,852
  • 4,634,484
  • 10,728,830