پاوه ، بیشترین میزان بارش سطح استان را در پاییز امسال داشته است
پاوه ، بیشترین میزان بارش سطح استان را در پاییز امسال داشته است

عکس و فیلم

آمار
  • 90
  • 3,528
  • 24,868
  • 140,800
  • 4,638,727
  • 10,039,242