پاوه ، بیشترین میزان بارش سطح استان را در پاییز امسال داشته است
پاوه ، بیشترین میزان بارش سطح استان را در پاییز امسال داشته است

عکس و فیلم

آمار
  • 4,040
  • 10,156
  • 99,876
  • 559,808
  • 4,875,952
  • 9,880,568