پاساژ فلاحی با حضور مسئولین در شهر نودشه افتتاح گردید 
پاوه پرس
پاساژ فلاحی با حضور مسئولین در شهر نودشه افتتاح گردید


عکس و فیلم