پارکینگ خصوصی در خیابان انقلاب اسلامی 
پاوه پرس
پارکینگ خصوصی در خیابان انقلاب اسلامی


عکس و فیلم