«ما هم شارلی هستیم»
«ما هم شارلی هستیم»
  • ﻧﻪ، ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ …

    icon ﻧﻪ، ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ …

    پایگاه تحیلی خبری پاوه پرس؛ همیشه یک زمان‌هایی، جاهایی، ناخودآگاه خود را کاتولیک‌تر از پاپ می‌بینیم. گاهی حس انسان دوستیمان که ...

ads

عکس و فیلم

آمار
  • 9,582
  • 18,566
  • 193,190
  • 8,659,014