“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است
“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است

عکس و فیلم

آمار
  • 4,106
  • 6,804
  • 96,336
  • 529,180
  • 4,870,881
  • 9,896,700