“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است
“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است

عکس و فیلم

آمار
  • 1,160
  • 10,016
  • 74,842
  • 395,702
  • 4,624,296
  • 11,249,668