“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است
“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است

عکس و فیلم

آمار
  • 8,828
  • 16,470
  • 87,270
  • 340,098
  • 4,610,218
  • 10,372,054