“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است
“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است

عکس و فیلم

آمار
  • 2,574
  • 14,236
  • 110,906
  • 377,450
  • 4,492,982
  • 11,883,232