“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است 
پاوه پرس
“عذرخواهی” ، مفهومی مغفول در فرهنگ مسوولان ایرانی است


عکس و فیلم