جلسه مشترک نمایندگان شهرستان‌های مرزی با وزیرکشور 
پاوه پرس
جلسه مشترک نمایندگان شهرستان‌های مرزی با وزیرکشور


عکس و فیلم