جلسه روسای انجمن خیرین کتابخانه ساز استان با استاندار کرمانشاه 
پاوه پرس
جلسه روسای انجمن خیرین کتابخانه ساز استان با استاندار کرمانشاه


عکس و فیلم