جلسه تودیع و معارفه فرماندار قبلی و جدید پاوه به زمان دیگر موکول گردید.
جلسه تودیع و معارفه فرماندار قبلی و جدید پاوه به زمان دیگر موکول گردید.

عکس و فیلم

آمار
  • 5,286
  • 10,548
  • 45,962
  • 153,628
  • 4,633,523
  • 10,071,274