جلسه تودیع و معارفه فرماندار قبلی و جدید پاوه به زمان دیگر موکول گردید. 
پاوه پرس
جلسه تودیع و معارفه فرماندار قبلی و جدید پاوه به زمان دیگر موکول گردید.


عکس و فیلم