جلسه تودیع و معارفه فرماندار قبلی و جدید پاوه به زمان دیگر موکول گردید.
جلسه تودیع و معارفه فرماندار قبلی و جدید پاوه به زمان دیگر موکول گردید.

عکس و فیلم

آمار
  • 7,450
  • 16,012
  • 108,474
  • 411,552
  • 4,639,671
  • 10,788,762