جلسه تودیع و معارفه فرماندار قبلی و جدید پاوه به زمان دیگر موکول گردید.
جلسه تودیع و معارفه فرماندار قبلی و جدید پاوه به زمان دیگر موکول گردید.

عکس و فیلم

آمار
  • 6,898
  • 15,164
  • 102,708
  • 349,428
  • 4,592,332
  • 11,486,486