جشن بازشدن مرز در نوسود 
پاوه پرس
جشن بازشدن مرز در نوسود


عکس و فیلم