جشنواره ی تجلیل از خیرین مدرسه ساز 
پاوه پرس
جشنواره ی تجلیل از خیرین مدرسه ساز


عکس و فیلم