جاده تفرجگاه دالانی باز هم قربانی داد 
پاوه پرس
جاده تفرجگاه دالانی باز هم قربانی داد


عکس و فیلم