تیم کشتی شهرداری پاوه در بین نام آوران کشتی ایران، نایب قهرمان شد. 
پاوه پرس
تیم کشتی شهرداری پاوه در بین نام آوران کشتی ایران، نایب قهرمان شد.


عکس و فیلم