تیم ویژه‌ای از دفتر پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری
تیم ویژه‌ای از دفتر پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری

عکس و فیلم

آمار
  • 2,750
  • 6,020
  • 54,024
  • 465,616
  • 4,849,003
  • 9,920,396