تیم ویژه‌ای از دفتر پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری
تیم ویژه‌ای از دفتر پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری

عکس و فیلم

آمار
  • 3,874
  • 9,534
  • 87,936
  • 382,008
  • 4,548,402
  • 11,938,652