تیم ویژه‌ای از دفتر پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری
تیم ویژه‌ای از دفتر پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری

عکس و فیلم

آمار
  • 4,448
  • 8,272
  • 70,140
  • 303,826
  • 4,597,992
  • 10,325,426