تیم ویژه‌ای از دفتر پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری
تیم ویژه‌ای از دفتر پیگیری مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری

عکس و فیلم

آمار
  • 596
  • 10,016
  • 74,278
  • 395,138
  • 4,623,732
  • 11,249,104