تیم ملی ایران با نیجریه، آرژانتین و بوسنی همگروه شد
تیم ملی ایران با نیجریه، آرژانتین و بوسنی همگروه شد

عکس و فیلم