تیم ملی ایران با نیجریه، آرژانتین و بوسنی همگروه شد 
پاوه پرس
تیم ملی ایران با نیجریه، آرژانتین و بوسنی همگروه شد


عکس و فیلم