تیغه زنی جاده بیدمیری 
پاوه پرس
تیغه زنی جاده بیدمیری


عکس و فیلم