تو دنیا سه چیز صدا نداره
تو دنیا سه چیز صدا نداره

عکس و فیلم