تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.
تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.

عکس و فیلم

آمار
  • 7,576
  • 8,476
  • 37,114
  • 150,194
  • 4,639,826
  • 10,055,204