تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.
تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.

عکس و فیلم

آمار
  • 2,610
  • 17,564
  • 104,076
  • 388,500
  • 4,626,513
  • 10,682,898