تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.
تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.

عکس و فیلم

آمار
  • 2,832
  • 9,262
  • 96,746
  • 544,970
  • 4,872,614
  • 9,888,622