تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.
تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.

عکس و فیلم

آمار
  • 10,386
  • 9,152
  • 80,150
  • 335,852
  • 4,587,010
  • 11,544,574