تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.
تولید داخل کشور، توان مقابله با معادل‌های خارجی را نخواهند داشت.
ads

عکس و فیلم

آمار
  • 4,132
  • 33,012
  • 199,266
  • 8,582,572