تودیع و معارفه فرماندار شهرستان جوانرود 
پاوه پرس
تودیع و معارفه فرماندار شهرستان جوانرود


عکس و فیلم