تودیع و معارفه بخشداران سابق و جدید ثلاث باباجانی 
پاوه پرس
تودیع و معارفه بخشداران سابق و جدید ثلاث باباجانی


عکس و فیلم