تهیه برنامه چهارساله 
پاوه پرس
تهیه برنامه چهارساله


عکس و فیلم