تنهایی از هر درد بی درمانی سخت تر است
تنهایی از هر درد بی درمانی سخت تر است

عکس و فیلم

آمار
  • 2,736
  • 6,020
  • 54,010
  • 465,602
  • 4,848,989
  • 9,920,382