تنهایی از هر درد بی درمانی سخت تر است
تنهایی از هر درد بی درمانی سخت تر است

عکس و فیلم

آمار
  • 6,096
  • 13,984
  • 88,908
  • 347,682
  • 4,608,273
  • 10,383,306