تقدیر اعضای شورای شهرپاوه از فرماندهی محترم نیروی انتظامی 
پاوه پرس
تقدیر اعضای شورای شهرپاوه از فرماندهی محترم نیروی انتظامی


عکس و فیلم