تعطیلی جایگاه گاز سی .ان. جی 
پاوه پرس
تعطیلی جایگاه گاز سی .ان. جی


عکس و فیلم