تصادف کامیون و شکسته شدن تیر برق فشار قوی در جاده هتل ارم
تصادف کامیون و شکسته شدن تیر برق فشار قوی در جاده هتل ارم

عکس و فیلم

آمار
  • 2,560
  • 9,152
  • 72,324
  • 328,026
  • 4,579,184
  • 11,536,748