تصادف کامیون و شکسته شدن تیر برق فشار قوی در جاده هتل ارم
تصادف کامیون و شکسته شدن تیر برق فشار قوی در جاده هتل ارم

عکس و فیلم

آمار
  • 2,578
  • 9,262
  • 96,492
  • 544,716
  • 4,872,360
  • 9,888,368