تصادف کامیون و شکسته شدن تیر برق فشار قوی در جاده هتل ارم
تصادف کامیون و شکسته شدن تیر برق فشار قوی در جاده هتل ارم

عکس و فیلم

آمار
  • 6,088
  • 10,548
  • 46,764
  • 154,430
  • 4,634,325
  • 10,072,076