تصادف در مسیر جوانرود 
پاوه پرس
تصادف در مسیر جوانرود


عکس و فیلم