تشییع مرتضی پاشایی 
پاوه پرس
تشییع مرتضی پاشایی


عکس و فیلم