تردد مسافر در مرز شوشمی 
پاوه پرس
تردد مسافر در مرز شوشمی


عکس و فیلم