تجمع مردم سنندج در حمايت از كوباني
تجمع مردم سنندج در حمايت از كوباني

عکس و فیلم

آمار
  • 4,056
  • 10,156
  • 99,892
  • 559,824
  • 4,875,968
  • 9,880,584