تجمع مردم سنندج در حمايت از كوباني
تجمع مردم سنندج در حمايت از كوباني

عکس و فیلم

آمار
  • 7,484
  • 16,012
  • 108,508
  • 411,586
  • 4,639,705
  • 10,788,796